Servicii foto și video în Cluj

Termeni și condiții

  • Condiții generale

 

Mulțumim pentru interesul față de compania noastră. Vă rugăm să citiți acest document cu atenție. Acest document (denumit în continuare „Prezentul document”, „Contractul” sau „Termenii și Condițiile”) reprezintă condițiile utilizării site-ului www.timo-studio.ro (denumit în continuare „Site-ul”). Acest document reprezintă o convenție legală – un contract între dumneavoastră și noi. Vă rugăm să citiți și Politica noastră de confidențialitate și Politica privind utilizarea modulelor cookie, înainte de a naviga pe site, iar dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni sau cu Politicile indicate mai sus, vă rugăm să nu utilizați site-ul.

 

  • Cine suntem?

 

Site-ul www.timo-studio.ro aparține societății comerciale Foto By Timo S.R.L.-D, o societate din România, cu sediul social pe strada Antonio Gaudi nr. 12A, Cluj-Napoca, România, înregistrată la Registrul Comerțului din Cluj Napoca sub nr. J12/2873/2019, CUI 37712660, e-mail: contact@timo-studio.ro.

 

  • Drepturi de autor

 

Grafica, forma, modalitatea de prezentare, conţinutul, textele, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea S.C. Foto By Timo S.R.L.-D, operatorului sau a partenerilor săi comerciali. Este interzisă în mod expres orice încălcare sau încercare de a se încălca drepturile de autor asupra site-ului, incluzând fără a se limita la reproducerea, distribuirea, comercializarea, închirierea, împrumutul, comunicarea, radiodifuzarea, copierea, modificarea, afisarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conţinutului şi graficii site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conţinutul şi forma site-ului, sub sancţiunile prevăzute de lege.

 

  • Scopul site-ului și neangajarea răspunderii

 

Site-ul îşi propune să ofere utilizatorilor informaţii corecte şi actuale cu privire la diverse oferte şi pachete de servicii foto-video. S.C. Foto By Timo S.R.L.-D depune tot efortul pentru a oferi informaţii actuale şi actualizate conţinutului site-ului. Societatea garantează asupra actualităţii informaţiilor prezentate pe site în orice moment, însă nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite. Nu garantează în niciun fel calitatea site-ului din punct de vedere tehnic şi funcţional precum şi lipsa viruşilor care ar putea exista pe site. Astfel, nu va putea fi ţinut răspunzător în niciun fel pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de utilizatori provenind din disfuncţionalităţi ale site-ului. Site-ul poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri pentru utilizarea cărora se vor aplica politicile de utilizare specifice astfel cum sunt acestea specificate pe site-urile respective, S.C. Foto By Timo S.R.L.-D nefiind răspunzător şi neasumându-şi nici o obligaţie pentru conţinutul acestora sau cu privire la orice link din acestea. Orice includere de link-uri în site este făcută numai pentru ajutorul utilizatorului şi nu implică sprijinirea de către societate a materialului disponibil pe sau prin aceste site-uri sau reţele şi nici vreo asociere cu operatorii lor. Societatea nu răspunde pentru eventualele prejudicii suferite de utilizatori ca urmare a unor decizii bazate pe orice informaţie furnizată prin intermediul site-ului.

 

  • Răspunderea

 

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea oricărei părţi a conţinutului site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drepturi de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni. S.C. Foto By Timo S.R.L.-D îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace utilizarea site-ului şi de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că aceştia vizează distrugerea sau alterarea Site-lui, a conţinutului sau securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita societatea sau partenerii săi comerciali, produsele, serviciile şi angajaţii acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu site-ul este de competenţa instanţelor de drept comun din România.

 

  • Modificarea condițiilor generale

 

S.C. Foto By Timo S.R.L.-D, îşi rezervă dreptul de a schimba termenii, condiţiile şi politicile în orice moment fără a anunţa în prealabil, prin urmare sunteţi rugat să revedeţi în mod regulat această secţiune şi a fi la curent cu modificările aduse.

 

  • Clauze finale

 

Acești Termeni constituie acordul integral dintre dumneavoastră şi noi în ceea ce privește obiectul oricărui Contract și înlocuiește orice alt acord, orice altă înțelegere anterioară verbală sau scrisă dintre dumneavoastră și noi.

Acest Contract are caracter obligatoriu. Nu puteți transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără acordul nostru prealabil și scris. Noi putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre care decurg din Contract.

Prezentului Contract, precum și oricărei utilizări a site-ului li se vor aplica legea română. Orice litigiu între noi va fi supus spre soluționare instanțelor române.

0741 992 474

0743 813 581

Cluj-Napoca, Strada Imre Mikó, nr. 8

Servicii foto și video în Cluj

contact@timo-studio.ro

Servicii foto și video în Cluj
Servicii foto și video în Cluj